Д.Ууганбаяр, Н.Одонцэцэгийн блог

Д.Ууганбаяр, Н.Одонцэцэгийн блог
Дашзэвгийн Ууганбаяр, Намсрайжавын Одонцэцэгийн блог

2018/03/17

ДНХ-ийн дараалал тогтоох

Эх сурвалж: www.yourgenome.org

Тус видео хичээлийг эх сурвалжаас үзнэ үү.
Жич: Агуулгын алхамыг зураг болгон татаж, тайлбарыг орчуулав.

ДНХ-ийн дарааллыг тогтооно гэдэг нь түүнийг бүтээгч нэгж
буюу СУУРЬ ямар дарааллаар байрласныг илрүүлэх ажиллагаа юм.