Н.Одонцэцэгийн блог

Н.Одонцэцэгийн блог
Н.Одонцэцэгийн блог

2022/04/16

Газрын амьтны эрүүл мэндийн кодекс монгол хэлээр

Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын бүтээл Газрын амьтны эрүүл мэндийн кодекс хэмээх нэн чухал 2 боть баримт бичиг монгол хэлнээ хөрвөж, малын эмч мэргэжилтнүүд төдийгүй мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний дотоод, гадаад худалдаанд оролцогч хэн бүхэн, төр засгийн шийдвэр гаргагчид мэдээлэл авах боломжтой боллоо.

Энэ чухал баримт бичгийг орчуулах санаачилга гаргасан, маш олон хуудас бүтээлийг зориг гарган орчуулах ажлыг зохион байгуулсан, орчуулсан, хянан тохиолдуулсан, хэвлэлийн зардлыг шийдвэрлэсэн бүх мэргэжилтэн, удирдлага, байгууллагуудад баярлалаа.

Миний хувьд өчүүхэн хэлтэрхийг нь орчуулж дэм үзүүлсэн болно.

2021/08/16

Амьтны нэршил англиар (нас, хүйсээр)

Эх сурвалж: Facebook - Veterinary Information

2020.12.22

GOATS

Wether - castrated male goat

Doeling kid - young female goat

Buckling kid - young male goat

Doe - mature female goat

Billy - mature male goat

Kid - newborn goat

Kidding - act of birth